طرح موضوعی

 • کارگاه هموویژیلانس

  دانشگاه علوم پزشکی ارتش
  کارگروه اجرایی دانشکده مجازی شهاب
  Logo
  عنوان برنامه :  هموویژیلانس
  مشخصات برنامه
  نوع برنامه :   آموزش مداوم
  گروه هدف :گروه پزشکی ، پیراپزشکی ،پرستاری 
  نام درس / واحد :هموویژیلانس
  نام استاد :  دکتر علی نوروزی عقیده 
  گروه آموزشی :  هماتولوژی وبانک خون 
  دانشکده :  پیراپزشکی
  مخاطبین :  دسترسی عمومی
  زمان فعال سازی برنامه :  
  اهداف برنامه
  در پایان مطالعه برنامه فراگیر باید بتواند :
  1-افزایش سطح علمی پزشکان و پرستاران نسبت به مراقبت های قبل و بعد تزریق خون
   2-کاهش خطای تزریق خون
   3-کاهش عوارض بعد تزریق خون
   4-استفاده بهینه از فرآورده های خونی
 • منابع و جزوات آموزشی

  مطالبی را که  از جزوه هموویژلانس سازمان انتقال خون گرفته شده به عنوان  مطلب آموزشی جهت آزمون معرفی گردید .

 • آزمون هموویژولانس

 • اطلاعات تماس

  نام مسئول برنامه :  
  شماره تماس مسئول برنامه :